Принципи та Правила участі
Правила участі
1. На конкурс має бути подано власну(і) роботу(и) учасника. Учасник цим гарантує, що він має повне право власності на роботу(и), має повне право подавати роботу(и) на цих Умовах і що з моменту подання він не буде брати на себе жодних зобов'язань (на підставі угоди або в іншій формі), які можуть обмежити його участь у Конкурсі або в Конкурсній виставці на цих Умовах.

2. У період подання заявок кожен учасник має право подати декілька робіт, але одна й та сама робота до повторного розгляду не приймається;

3. Група художників може подати заявку як один учасник; водночас будь-який художник зі складу заявленої групи може самостійно подати заявку як окремий учасник.

4. Учасник погоджується брати участь у Конкурсній виставці у випадку його відбору Відбірковим журі.

5. Учасник погоджується передати Упоряднику повне право на безкоштовне використання зображення своєї(їх) роботи(робіт) з метою публікації та в інформаційних цілях за умови, що таке використання негативно не вплине на художника.

6. Упорядник зберігає за собою право будь-коли доповнювати або змінювати процедуру відбору; подальше використання учасником Веб-сайту після внесення будь-яких змін означає, що учасник приймає такі зміни.

7. Всі рішення Відбіркового журі з будь-яких питань, що виникають відповідно до цих Умов, є остаточними. Підстави для прийняття будь-яких таких рішень не пояснюються, і Відбіркове журі не вступатиме у листування щодо переваг будь-яких представлених робіт або прийнятих рішень.

8. Упорядник погоджується нести витрати, пов'язані з передачею його творів мистецтва на Конкурсну виставку, але виключно в межах України. Твір(твори) мистецтва має(ють) бути повністю готовий(і) для встановлення та демонстрації. Всі інструкції зі встановлення/демонтажу мають бути передані Упоряднику за (один) місяць до відкриття Конкурсної виставки.

9. Доставка й отримання всіх творів мистецтва проводиться в день і час, встановлені Упорядником.

10. Учасник погоджується підписати всі відповідні окремі договори (у формі договору тимчасового користування твором мистецтва або в іншій формі).

11. Учасник погоджується повідомити Упорядника про всі розміри та характеристики твору(ів) мистецтва. Учасник несе всю відповідальність за вірність такої інформації.

12. Учасник забезпечує наявність (присутність на Конкурсній виставці) твору(ів) мистецтва, наданого(их) ним на Конкурсну виставку, протягом усього терміну проведення Конкурсної виставки.

13. Твір(твори) мистецтва, який(і) буде(уть) виставлено на Конкурсній виставці, має(ють) підходити з урахуванням технічних обмежень Центру сучасного мистецтва М17 (наприклад, розмір, експонат). Це питання буде обговорюватися з учасником після відбору його роботи на Конкурсну виставку.
Авторські права
Учасник надає Упоряднику включно, але не обмежуючись, майнові права на відтворення наданого(их) твору(ів) мистецтва з метою створення каталогу, архівації зображень наданих творів мистецтва та публікації творів мистецтва на Веб-сайті та в будь-якій іншій формі передачі інформації за вибором Упорядника, а також для демонстрації твору(ів) мистецтва на Конкурсній виставці. Для цих цілей Учасник та Упорядник підписують окрему угоду.

Усі фото й відеоматеріали, автобіографічні дані й текстові документи, подані на Конкурс, учаснику не повертаються, проте зберігаються в архіві Упорядника.
Обмеження
та гарантії
1. Відповідальність за всю інформацію, текстові дані, графічні матеріали, фотографії, зображення, 3D-зображення, а також інші матеріали ("Матеріали"), опубліковані відкрито або передані конфіденційно, лежить виключно на особі, від якої такі Матеріали надійшли. Упорядник не контролює і не підтверджує такі Матеріали, і не може гарантувати вірність, цілісність або якість таких Матеріалів;

2. Під час використання Веб-сайту (гугл форми, анкети, електронної пошти, сайти Упорядників та сторінки в соціальних мережах і.т.п.) учасник погоджується:

- не погрожувати зловживанням, позбавленням, переслідуванням та іншим порушенням законних прав (включаючи право на недоторканість приватного життя та право на розголос) інших осіб;

- не порушувати жодні діючі закони та положення;

- не публікувати та не розповсюджувати матеріали й інформацію наклепницького, порнографічного, непристойного, загрозливого, образливого характеру або протизаконні матеріали;

- не публікувати, не розповсюджувати матеріали або інформацію, що розпалює дискримінацію, ненависть або жорстокість по відношенню до будь-якої особи або групи осіб за ознакою їхньої расової або релігійної приналежності, у зв'язку з їхніми обмеженими можливостями, національністю тощо;

- використовувати інформацію й матеріали, що жодним чином не порушують авторських прав, прав на товарний знак, патентних та інших прав власності будь-якої особи;

- надання доступу і передача файлів, що містять віруси, пошкоджені дані, які можуть спричинити збій у роботі комп'ютера або завдати шкоди майну інших осіб не допускається;

- не використовувати Веб-сайт жодним чином, який може завдати шкоди, порушити працездатність, створити надмірне навантаження або пошкодити Веб-сайт, або завадити іншим особам використовувати й отримувати задоволення від Веб-сайту;

- не публікувати, не розповсюджувати й не розсилати матеріали або інформацію, що її учасник не має права передавати за будь-яким законом або через договірні або фідуціарні відносини (як, наприклад, внутрішню інформацію або конфіденційну інформацію, розкриту для нього під час роботи або за угодою про конфіденційність);

- намагання отримати несанкціонований доступ до будь-яких облікових записів, комп'ютерних систем або мереж, підключених до Веб-сайту, шляхом злому, підбору пароля або іншим способом не допускається.

3. Упорядник не зобов'язаний здійснювати контроль за Веб-сайтом, проте має право переглядати матеріали, доступні через Веб-сайт, і на свій власний розсуд видаляти всі матеріали, які порушують ці Умови або є неприйнятними в інших відношеннях.

4. Учасник надає відшкодування, гарантії захисту і недоторканості Упорядника від претензій у випадку будь-якого порушення учасником цих умов і за будь-якими позовами або вимогами, порушеними проти або висунутими до Упорядника будь-якими третіми особами на підставі використання учасником Веб-сайта і/або на підставі будь-яких Матеріалів, наданих, опублікованих або переданих учасником через Веб-сайт, включаючи, без обмежень, всі претензії, позови, процесуальні дії, збитки, зобов'язання, шкоду, витрати (включаючи судові витрати та витрати на ведення справ у суді), понесені Упорядником у будь-якій формі через порушення учасником цих Умов.
Політика конфіденційності
Відповідальне ставлення до організації зберігання й обробки даних, підтримка принципів законодавства України про захист даних, дотримання конфіденційності своїх користувачів та конфіденційності усіх особистих даних, отриманих від учасників є пріоритетом Упорядника.
Застосовне право
Ці Умови регулюються законодавством України, і тлумачити їх необхідно відповідним чином; Учасник цим визнає виключну юрисдикцію судів України.
Обмеження відповідальності
1. Упорядник жодним чином не відповідає за будь-які продажі творів мистецтва, що здійснюються учасником або за участю третіх осіб.

2. Веб-сайт надається на умовах «ЯК Є» і «ЯКЩО МОЖЛИВО», без жодних заяв або підтверджень і без жодних гарантій, явних або таких, що маються на увазі, включаючи, без обмежень, наявні гарантії задовільної якості, придатності для використання за призначенням, не порушення прав інтелектуальної власності, сумісності, безпеки та вірності.

3. Упорядник не несе відповідальності за будь-які побічні або непрямі збитки або шкоду (включаючи, без обмежень, утрату ділових можливостей, упущені можливості, втрату даних, упущену вигоду) або за упущену (прямо або непрямим чином) вигоду внаслідок або в зв'язку з використанням Веб-сайту.

4. Упорядник зберігає за собою право відмовитися або видалити зображення або текст, опублікований на Веб-сайті.

5. Упорядник зберігає за собою право будь-коли оновити або змінити ці Умови.
Made on
Tilda